Vores Slægtsforskningsider

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Notater


Match 1 til 50 fra 608

      1 2 3 4 5 ... 13» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 1906, 8. oktober. Svend Laurits Grubbe, Gudbjerg, døbt i Kirken 18. november. Lærer Joakim Larsen Grubbe, Sct. Jørgens Sogn, Sunds
Herred, og Hustru Kirstine Rasmine Krog, 21 Aar, opholder i Brændeskov. Viede i Sejldug Kirke, 1906, 1. august. Faddere: Barnets Moder, Lærer
Krogs Datter Agnes Krog, Brændeskov, Forpagter Peder Rasmussen, Brændeskovgaard, Lærer Laurits Rasmussen Krog, Brændeskov Skole,
Barnets Fader. 
Grubbe, Svend Laurits (I295)
 
2 "Bethania". Søndergaard, Kristine Andersdatter (I229)
 
3 (Medical):epilepsi
OPRINDELIG FORFATTER WormP
SENESTE FORFATTER Redaktionen
epilepsi, ligfald, fællesbetegnelse for kroniske hjernesygdomme med anfald af kortvarig bevidstløshed, andre bevidsthedsændringer, kramper, unormale bevægelser eller føleforstyrrelser. Anfaldene optræder, når store grupper af nerveceller i hjernen samtidig udsender serier af unormale elektriske udladninger. Ved elektroencefalografi kan disse udladninger som regel registreres. De kan opstå i hele hjernen eller i et såkaldt fokus.

Epilepsi kan være en sygdom, hvis årsag er kendt, idet sygdommen da kan skyldes forandringer pga. andre tilstedeværende eller tidligere hjernesygdomme. Epilepsi kan også være uden kendt årsag (kryptogen eller metabolisk epilepsi) og uden, at der er kendt epilepsi i familien. Familiær disposition er dog almindelig. Hjerneskaden kan være opstået ved iltmangel under fødslen eller senere ved kvæstning af hjernevæv ved ulykker, ved hjerneblodprop, hjerneblødning, hjernesvulst eller hjernebetændelse. Da epilepsi kan være det første tegn på en sygdom i hjernen, vil en nærmere undersøgelse være nødvendig.

Epilepsi er den næsthyppigste sygdom i nervesystemet (efter hjerneblodprop). Man mener, at ca. 40.000 mennesker i Danmark har eller har haft epilepsi. Hertil kommer et fem gange så stort antal patienter med et enkeltstående anfald af bevidstløshed med kramper. Et sådant anfald klassificeres ikke som epilepsi. I tre af fire tilfælde begynder de epileptiske symptomer i barndommen, og ikke helt sjældent forsvinder anfaldene i løbet af barndommen eller puberteten.

Epileptiske anfaldsformer
Den senest anvendte inddeling af epilepsi er en inddeling i partielle anfald, som kan være simple eller komplekse (tidligere kaldt psykomotoriske anfald), og i generelle anfald med kramper (tidligere kaldt grand mal) eller uden kramper (tidligere kaldt petit mal eller absencer). Partielle anfald udløses fra afgrænsede områder i hjernen, mens generaliserede anfald udløses af unormal elektrisk aktivitet i hele hjernen.

Ordet epilepsi kommer af græsk epilepsia, egl. 'anfald', af epi- og lambanein 'angribe, tage fat i'.
Generelle krampeanfald begynder som regel med stivnen af kroppen gående over i rykvise kramper i arme og ben efterfulgt af en langvarig opvågningsfase med desorientering. Den tidligere brugte betegnelse petit mal, som især forekommer hos børn, omfatter flere former for generelle anfald særlig i barndommen med sekunder varende bevidsthedsændring ledsaget af karakteristiske bevægelser som smasken eller lyde. Ved bevidsthedstab alene kaldes det fortsat absencer.

Partielle anfald indledes ofte af unormale stereotype sanseoplevelser (aura), fx lyd, lugt, musik eller føleforstyrrelser, fulgt af unormale bevægelser med eller uden bevidsthedstab. I nogle tilfælde kan sådanne anfald afsluttes med krampeanfald, der begynder ensidigt, men kan brede sig til begge sider. Når anfald optræder tæt efter hinanden eller uden afbrydelse, kaldes det status epilepticus. Status epilepticus med generelle kramper er livstruende og kræver omgående behandling. Status epilepticus med partielle anfald er ikke tilsvarende farlig, men kan være vanskelig at erkende med risiko for forveksling med andre sygdomme. 
Nielsen, Frits magnus (I259)
 
4 (Medical):Fik konstateret lungekræft i september 2018. Kæmpede 2 gange hvor tredje gang skulle den ikke pine os længere. Sørensen, Sonja (I75)
 
5 (Medical):Se tilknyttede kilder. Pedersen, Niels (I248)
 
6 (Research):http://www.danishfamilysearch.dk/ao/source87792 Christiansen, Anders Michael (I92)
 
7 1. Dåb, 07. Sep. 1828, Torsted Kirke. Barnet blev fremstillet af Husmand Hans Albertsens Hustru Ane Kirstine Jensdatter. Test: Husm. Hans Andersens Datter Ane Marie begge af Torsted Mark. Mandsfadder Navne, Inds. og Væver Hans Pedersen i Ørnstrup. Ungkarle Juel Olesen og Niels Jacobsen Tj.Jens Lund i Ørnstrup Sørensen, Albert (I29)
 
8 1745 d. 29 aug. Egholt. Blev Mads Mogensens søn, som samme dag blev født, formedelst svaghed, som af alle omstående blev bekræftet, hjemmedøbt og kaldet Hans. Bemeldte barns øjensynlige svaghed stadfæstede vi med tvende underskrevne mænd til forsikring for vor sognepræst. Egholt ut supra. Knud Rasmussen, Mads Madsen Madsen, Hans (I316)
 
9 1747 d. 5 feb. Uhre. Blev Knud Pedersens barn af Uhre døbt kaldet Kirsten. Faddere Anna Pedersdatter, Mads Pedersen, Jens Jensen, Kirsten Hansdatter, Mette Pedersdatter af Højrup. Knudsdatter, Kirsten (I117)
 
10 1751 d. 5 sep. blev Mads Mogensens barn Karen døbt. Christen Nielsen, Anders Hollet, Jens Mogensen, Johanne Christens, Karen Esbensdatter. Madsdatter, Karen (I318)
 
11 1754 d. 26 dec. Mads Mogensens datter, som var hjemmedøbt tilforn, blev confirmeret i sin dåb kaldet Maren. Faddere Jens Knudsen, Peder Nielsen, Lars Johansen, Stephan Nielsen, Jep Mogensen, Maren Anderses Madsdatter, Maren (I319)
 
12 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nielsen, Kenn Torben Riis (I4)
 
13 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Thomassen, Jette Rask (I107)
 
14 1954 25. august Kørup, Tamdrup sogn, Nim Herred, Skanderborg amt Sonja Sørensen. Forældre:
Gårdbestyre af Kørup, Johannes Sørensen, født 26 september 1922 i Østbirk sogn og hustru Maren Margrethe Rasmine Pedersen, født 25. januar 1925 i Hatting sogn. Borgeligt ægteskab i Horsens 19. Oktober 1946
Døbt 1954 19. september ved residerende kapellan Ostermann Hornborg i Tamdrup kirke.
Fadderne:
Vognmand Oskar Sørensen og hustru Kirstine f. Christiansen, Hammerholm.
Enkefru Maren Pedersen, Møllegade 25, Horsens.
Børstenbinder Niels Petersen, Ole Suhrsgade 9. 4 sal København K.
Anmærkninger:
Fødselen tilmeldt folkeregistret: 29. august 1954. Dåben tilmeldt 20. september 1954.
 
Sørensen, Sonja (I75)
 
15 34 Maren Jensdatter i Ørnstrup. 11.4.1801, fol.59B, 63B, 68B.
E: Albert Hansen. B: Hans 26, Anne Cathrine 21, Mads 18, Søren 14, Grethe 13. FM: født værge Søren Madsen i Merring. 
Jensdatter, Maren (I9)
 
16 793 Hans Albertsen på Torsted Mark. 1.5.1848, fol.319, 320B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Laurids Isaksen i Torsted. B: Maren g.m. Jens Andersen, Albert 27, soldat, Jens 24. FM: Jørgen Knudsen på Torsted Mark.
EVEN: _SOUR 1
EVEN: _INFO 1
EVEN: _EVID 1
 
Albertsen, Hans (I53)
 
17

Fru Maren Johanne Sørensen, Vestergade 5, Horsens

Frk. Vika Sørensen, Vestergade 5, Horsens

Gartneren Ove Riis Nielsen, Fælledvej 31, Horsens

Faderen

 
Nielsen, Hans Erik Riis (I87)
 
18 Kirkebog 1861 - 1891 Hover  Jørgensen, Jensine Caroline (I33)
 
19 AAGE QVIST CHRISTENSEN, Gaardejer Jens Peter Christensen, 41 Aar og Hustru Mette Marie Hansen, 38 Aar af Egholt. Viet i Lejrskov 17/6 1991. Faddere: Moderen Bærer. Gaardejer Jens Peter Nielsen og Hustru Mette Marie af Egholt. Sogneraadsformand Jens Hansen af Egholt. Rentier Hans Andersen Søndergaard af Egholt. Christensen, Aage Qvist (I637)
 
20 AGNES MIKKELSEN, Gaardmand Kristian Jepsen Mikkelsen og Hustru Kirstine Hansen, 36 Aar, Egholt. Viede i Lejrskov 27 September 1879. Faddere: Pige Else Margrethe Bruun, Knudsbøl. Gaardmand Jens Hansens Hustru Landbruger Knud Sørensen. Boelsmand Theodor Knudsholt?, samt Ungkarlene Hans Johnsen og Kristen Hansen, alle fra Egholt. Mikkelsen, Agnes (I755)
 
21 Alder:0
Pedersen, Margrethe Rasmine (I78)
 
22 Alder:0
Pedersen, Erna (I80)
 
23 Alder:0
Sørensen, Oskar (I188)
 
24 Alder:16
Pedersen, Herdis Natalie (I72)
 
25 Alder:19-20 Jacobsdatter, Gjertrud (I255)
 
26 Alder:3-4 Algreen, Helga (I289)
 
27 Alder:35 Algreen, Ane Marie (I285)
 
28 Alder:36-37
Kristensen, Dorrit (I35)
 
29 Alder:44
Henriksen, Inger Katrine (I198)
 
30 Alder:50 Nielsen, Jacob (I65)
 
31 Alder:51
Albertsen, Martin (I168)
 
32 Alder:51 Jensen, Herdis (I125)
 
33 Alder:56 Pedersdatter, Malene (I474)
 
34 Alder:59
Sørensen, Hans Algreen (I94)
 
35 Alder:59-60
Sørensen, Ernst Torkild Algreen (I182)
 
36 Alder:6 Bruun, Niels Jacobsen (I133)
 
37 Alder:60 Algren, Anders Fredrik (I282)
 
38 Alder:62
Sørensen, Hans Christian Algreen (I181)
 
39 Alder:65
Nielsen, Hans Erik Riis (I87)
 
40 Alder:66
Sørensen, Svend Olaf Algreen (I183)
 
41 Alder:68
Grubbe, Else (I106)
 
42 Alder:69
Sørensen, Henny (I85)
 
43 Alder:69
Kristiansen, Ane Kirstine (I156)
 
44 Alder:69 Brøgger, Hans (I116)
 
45 Alder:70
Brøgger, Rasmine Kristine (I58)
 
46 Alder:70 Terkelsdatter, Maren (I179)
 
47 Alder:72 Hansdatter, Johanne (I63)
 
48 Alder:73
Pedersen, Maren Margrethe Rasmine (I97)
 
49 Alder:73 Hansen, Else Marie (I140)
 
50 Alder:73 Sørensen, Peder (I239)
 

      1 2 3 4 5 ... 13» Næste»